Uzaktan Eğitim 

Uzaktan eğitimin verilmesi, bilgisayarlar, tabletler ve hatta internete bağlı cep telefonları gibi elektronik cihazlar aracılığıyla sağlanmaktadır.Genellikle online eğitim olarak da bilinen bu uzaktan eğitim sistemi, geleneksel bir sınıfta değil internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir.

                           Cinema8 Blog - Uzaktan Eğitim Nedir? Uzaktan Eğitimin Avantajları

Uzaktan eğitim, hedef kitle için ilgi çekici ve değerli bir ders sunum aracı olarak görülmektedir. Hem kitleye hem de kuruluşlara büyük bir fayda sağlamaktadır. Uzaktan eğitimin çeşitli kursları da olmaktadır: Yazışma kursları, Telekomünikasyon Kursları, CD-Rom kursları, çevrimiçi öğrenme kursları, mobil öğrenme kursları olarak sıralanmaktadır.

Uzaktan eğitim içerisinde farklı kavramlarda barınmaktadır bunlar;  yazışarak öğrenebilme, televizyon ile öğrenebilme, e-öğrenme, çevrimiçi öğrenme, esnek öğrenme gibi kavramları da içerisinde barındırmaktadır.

Bu eğitim türünün avantajları şu şekilde sıralanmaktadır;

•    Uzaktan eğitim, öğrenci merkezli olmaktadır.
•    Tüm kişilere fırsat eşitliği sunmaktadır.
•    Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunmaktadır.
•    Teknolojik araçlar ile ders işleme imkânı sağlamaktadır.
•    Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilme imkânı sağlamaktadır.
•    Öğretim elemanları ile etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatmaktadır.
•    Mekândan bağımsız olan öğrencilerin internet bağlantısı olan bir yerde istediği kalitede eğitim almasına olanak sağlamaktadır. 

Dezavantajları ise şu şekilde sıralanmaktadır;

•   Öğrenci ve öğretim görevlilerinin uzun süreli bilgisayar kullanmasından kaynaklı sağlık sorunları olabilmektedir.
•   Ekonomik olarak zayıf ülkelerde bağlantı sorunları ve kırsal kesimlerde internet erişimi zor olabilmektedir.
•   Uzaktan eğitim sisteminde,  öğrencilerin eskisi gibi grup çalışmaları yapamaması ve sosyal olarak faaliyet gösteremeyen öğrencilerin daha zayıf olabilmesi. 
•   Öğrenme sürecinde ortaya çıkan sorunların ve öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi
•   Anında yardım alamama ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışlar gözükebilmektedir.
•   Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan kişilerde, plan zoruyla çalıştırmaya alıştırmak.
•   Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile iletişimdeki kopukluklar gibi nedenler dezavantajları arasında gösterilmektedir.

Uzaktan Eğitim Sistemi Kimler İçin Uygundur?

Uzaktan eğitim sistemi, herkes için uygun bir eğitim sistemidir. Çoğu engelleri ortadan kaldıran bu sistem aynı zamanda hayatınızı olağan seyrinde idame ettirirken eğitim alma hakkınızdan faydalanmanızı sağlar.

Ayrıca;

 • Ulaşım sıkıntısı yaşayanlar,
 • Engelli bireyler,
 • Belli bir iş temposu içerisinde olanlar,
 • Bedensel engeli olan kişilerin de eğitim görme hakkını sağlamaktadır.

Uzaktan Eğitim İçerikleri Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İçerik hazırlarken kitle için kolay iletişim ve bilgi aktarımının sağlanması oldukça önemli olmaktadır. Benzetme/özdeşleştirme ortamı sunmak kitle için bilgi aktarımını daha kolay bir şekilde almaktadır.

Hedef kitleye yakın olmak üzere, onların gözüyle içeriğe bakarak, tema-motif veya sorular ile öğrenme aşamasının kolaylaştırılması gerekmektedir. Uzaktan Eğitimde, büyük bilgileri olağan bir şekilde işlemek yerine bu bilgileri daha eğlenceli bir şekilde gösterilmesi bilgi aktarımını kolaylaştırmaktadır. Böylelikle daha profesyonel ve kullanışlı bir uzaktan eğitim tasarımı elde edilmektedir.

Uzaktan eğitimde unutulmaması gereken bir şey vardır; Bilgisayar tek başına her zaman yeterli olmamaktadır. Bazı koşullar altında insanların sınava tabi tutulması oldukça önemli olmaktadır. Ancak bahsi geçilen sınav mesleki olarak fiziksel faaliyet gösterilmesi gereken bir sınav olmaktadır. Bunun yanı sıra, uzaktan eğitim programları sayesinde çalışan veya öğrencilerinizi online sınavlara tabii tutabilirsiniz. 

Gelecekte Uzaktan Eğitimin Önemi

Dünya üzerinde ilk uzaktan eğitimin mektup ile başladığı düşünülürse günümüzdeki teknolojinin sağladığı hız sayesinde kaliteli bir eğitim sağlamak ve zaman tasarrufu yapabilmek mümkündür. Uzaktan eğitim sisteminin, teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak ne kadar ilerleme gösterdiği görülmektedir. 

Sağladığı avantajları göz önünde bulundurursak uzaktan eğitim gelecekte, en önemli eğitim verilme türlerinden biri olacaktır. Uzaktan eğitim; örgün eğitim dersleri, açık öğretim dersleri ya da sertifika eğitimleri için günümüzde kişiler sıklıkla tercih etmektedir. İstenmeyen durumları ortadan kaldırabilen bu eğitim sistemi, her ne kadar planlı çalışma ile öğrencileri alıştırma yöntemi olsa da kimileri için bireysel öğrenme sorumluluğunu üst seviyelere taşımaktadır. Bir bakıma öğrenciye ve eğitimcilere sunulan bilgiler aynı olmaktadır. Değişen durum ise, bilginin aktarım sürecinde eğitimin verildiği koşullardır.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 (Corona virüs hastalığı) adı verilen salgının ardından ilk, orta ve lise eğitim kurumlarının bir hafta tatil edileceği duyurusunu yapmıştı. Ancak eğitime ara verilmemesi için EBA, üzerinden uzaktan eğitim yapılacağı belirtilmişti. Görüldüğü gibi uzaktan eğitim bir başka deyişle online eğitim, dünya üzerinde olağan felaketler karşısında eğitim için vazgeçilmez bir araca dönüşebilmektedir.

Uzaktan Eğitim, şu an mevcut eğitimin farklı bir türü olarak görülmektedir. Ancak bazı koşullarda gerçekleşen felaketler nedeniyle örgün eğitimin yerine kullanılabileceği de günümüzde açıkça görülmüştür.  Değişen dünya ile birlikte insanlar zaman sorunları ile karşılaşabilmektedir. Bu nedenle her hangi bir felaket durumu olmasa bile insanların ilerleyen dönemlerde uzaktan eğitime daha fazla eğilim gösterileceği düşünülmektedir.

Uzaktan Eğitim İçerik Standartları 

Bahsi geçilen Uzaktan eğitimle ilgili Öğretim/Eğitim Yönetim Sistemlerinin (ÖYS veya EYS), eğitim içeriklerinin ve bunlarla birlikte bağlantılı olarak çalışacak araçların birbirleri ile uyumlu şekilde geliştirilen standart türlerine denilmektedir.

Learning Management System (Öğrenme Yönetim Sistemleri) 

Öğrenme yönetim sistemi (LMS), eğitim kurslarının, eğitim programlarının veya öğrenme ve geliştirme programlarının yönetimi, belgelenmesi, izlenmesi, raporlanması ve verilmesi için bir yazılım uygulamasıdır. Öğrenme yönetim sistemi kavramı doğrudan e-Öğrenim'den ortaya çıkmıştır. İlk LMS yükseköğretim sektöründe ortaya çıkmasına rağmen, bugün LMS'lerin çoğunluğu kurumsal pazara odaklanmaktadır. Öğrenme Yönetim Sistemleri, öğrenme sistemi pazarının en büyük bölümünü oluşturmaktadır. LMS'nin ilk tanıtımı 1990'ların sonlarında ortaya çıkmıştır.

Öğrenme yönetim sistemleri, analitik veriler ve raporlama özelliklerini kullanarak eğitim ve öğrenme boşluklarını tanımlamak için tasarlanmıştır. LMS'ler çevrimiçi öğrenme sunumuna odaklanır, ancak hem asenkron tabanlı hem de senkron tabanlı dersler de dahil olmak üzere çevrimiçi içerik için bir platform görevi gören çeşitli kullanımları destekler. Bir LMS, yüksek öğretimde kullanılan, ancak kurumsal alanda değil, eğitmen liderliğindeki eğitim veya çevrilmiş bir sınıf için sınıf yönetimi sunabilir.

Öğrenme Yönetim Sistemleriniz (LMS) de öğrenci veya çalışanlarına gösterebileceğiniz bir takım çıktılar (özellikler) mevcuttur.

 • SCORM

Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli anlamına gelen bir kısaltma olmaktadır. SCORM, uzaktan eğitim içeriğinin nasıl geliştirildiği ve kullanıldığı konusunda ortak bir yaklaşım sağlamak amacıyla geliştirilen bir dizi teknik özellik olmaktadır. Çalışmaları 1997’de başlamış olsa da ilk sürümü 2001 yılında yayınlanmıştır. SCORM 1,1, SCORM 1,2 ve son sürümü SCORM 2004 4. sürüm olarak 2009’da gözler önüne çıkmıştır.

Genel olarak var olan bir SCORM nesnesi şu tanımlamalara sahip olmaktadır:

 • Kalıcılık (Durability): İçerik, masrafını karşılayabilmesi için tutarlı olduğu sürece kalıcı olması gerekmektedir.
 • Taşınabilirlik (Portability): İçerik, bir sistemden SCORM destekli farklı bir sisteme taşınabilmesi gerekmektedir.
 • Tekrar Kullanılabilirlik (Reusablity): İçerik Tekrar kullanılabilecek şekilde olmalıdır. Modüller ise farklı şekillerde düzenlenebilir olmalıdır.
 • Çok Yüzlülük (Interoperablity): İçerik bir sistemden farklı bir sisteme taşınacağı zamanda da çalışıyor olması gerekmektedir.
 • Erişilebilirlik (Accessiblity): İçerik, içerik kütüphanesinden erişilebilir olması gerekmekte. Bu da belirli kaynakların içerik paketine eklenmesini zorunlu hale getirmektedir.

SCORM, içeriklerin kullanımı ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi vermediği hem de geliştirme yapmadığı için yetersiz olarak görülmüş ve Tin CAN xAPI’nin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak bugün kullanılan birçok Öğretim Yönetim Sistemi ve içerikler eski nesil olarak devam ettiği için SCORM xAPI kullanımından daha fazladır.

 • Tin Can (xAPI)

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde xAPI, uzaktan eğitim sunmak amacıyla ortaya çıkmış popüler bir standart haline gelmiştir. xAPI genel olarak SCORM’un sonraki evresi olarak tanınmaktadır. İlk sürümü 2013 senesinde Tin Can API 1,0 olarak yayınlanmıştır. Tin Can, Tin Can API ve xAPI gibi farklı isimler ile görebilmeniz mümkündür ve bunlar farklı sürümler değildir.

 xAPI, eğitici içerikleri ve kullanıcı ile ilgili çok detaylı olacak şekilde bilgiler vermektedir.  Hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunuzu ve hangi bilgileri saklamak isteyeceğinizi siz belirler ve isterseniz daha sonra bunların raporlamasını yapabilirsiniz.

Özet olarak xAPI, platformlarda öğrenme tecrübesi sağlamaktadır. Aynı zamanda verilerinin kaydedilmesi, saklanması ve alınabilmesi için çok basit bir çözüm sunmaktadır. Öğrenme etkinlik akışından gelen bu bildirimleri tutarlı bir şekilde yakalar ve bunları Öğrenme Kayıt Deposu (LRS)’ye saklamaktadır.

Uzaktan Eğitim Türleri Nelerdir?

Çalışan Eğitimi

Çalışanların uzaktan eğitim ile bilgi aktarımının yapılması firmalar için büyük önem taşımaktadır. Firmalar, yeni birini işe alımını yapmak ve çalışan performansını artırabilmek için çalışan eğitimini kullanmaktadır. Bir LMS kullanılarak eğitim çalışanların eğitim teslimi resmileştirilmektedir. Geleneksel eğitim tarafından bakarsak uzaktan eğitim, mesleki gelişmeyi daha etkili bir şekilde teşvik etmektedir.

Uyum Eğitimi

Uyum eğitimi, çoğu firmalar için zorunlu olmaktadır. Bu eğitimin diğer ismi de oryantasyon eğitimi olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda temel amaç; firmada ki rol ve yönetmelikler konusunda firmanın çalışanlarını bilgilendirmesidir. Uyum eğitimi zorunlu olmakla beraber İşyerinde sağlık, güvenlik ve haysiyet gibi konuları da ele almaktadır. Uyum eğitimi bazı örnekler şunlardır: Çeşitlilik eğitimi, İK Kanunu, Taciz Karşıtı Eğitim olmaktadır. Eksiksiz ve düzgün bir uyum eğitim programı çalıştırmak, firma içinde oluşabilecek uyumsuzluk riskini en aza indirmeye yardımcı olmaktadır.

Uyum eğitimi verilmeyen bir firmada çalışanlar yapacakları iş konusunda bilgi sahibi olamaz. Bu da müşteri memnuniyetini eksilere indirmektedir.

Müşteri Eğitimi

Müşterilere verilen eğitim firmalar açısından oldukça önemli olmaktadır. Müşteri eğitimi; firmaların girişimcilik ruhu ile çıkarmış olduğu ürün veya hizmeti tanıtmak için kullanılan eğitim türüdür. Aynı zamanda bu eğitimin geri değerlendirilmesi anket ve veri toplama sistemleri ile kayıt edilmektedir.

Ortak Eğitim

İş ortakları arasında bulundukları pazarın başarılı olabilmesi için ihtiyaç duyulan araçların verilmesidir. Bayi eğitimi olarak da bilinmektedir. 

Ortak Eğitim türleri; Ürün Bilgisi eğitimi, satış eğitimi, destek eğitimi ve pazarlama rehberliği gibi eğitimleri de kapsamaktadır. 

Uzaktan Eğitimin Tipik Özellikleri 

Uzaktan eğitim, farklı iletişim teknolojilerini sunan bir sisteme sahip olmaktadır. Uzaktan eğitimin tipik özelliklerini ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

Global düzeyde eğitim: Uzaktan eğitim veren firmalar, küresel eğitim verme kapasitesine sahip olmaktadır. Avrupa’da çok uzun yıllar boyunca birçok kurumun uzaktan eğitim faaliyetini sürdürdüğü bilinmektedir. Dış ülkelerde çalışan görevlilere veya ticari işlerle uğraşan ülke halkına düzenli olarak uzaktan eğitim verilmektedir.

Kişiye özel: Uzaktan eğitimi avantajlı kılan bir başka şey ise eğitimcinin bilgi aktarımı sağladığı kişi ile sesli ve görüntülü iletişim kurabilmesidir.

Bireye özelleştirme: Sınıf ortamı olmaksızın uygulanan uzaktan eğitim, bireysel olarak eğitim alma olanağı sunmaktadır. Sistem, kurumsal değil bireye göre yapılandırılmış öğrenme özelliği taşımaktadır.

Endüstriyel bakış: Oluşan büyük bir hedef kitlenin bir ürüne veya hizmete olan ihtiyacını tam olarak eksiksiz bir şekilde karşılamak için endüstrilerin oluşturulması gibi, uzaktan eğitim içinde aynı şey geçerli olmaktadır. Öğrenim görmek isteyen kişiler için bu kurumların kurulması kaçınılmazdır.

Hareket imkânı: Geçmiş zamanlarda iletişim kurmak maksadı ile sabit bilgisayarlar kullanılabilmekteydi. Konferans konuşmaları ise iletişim için kullanılan diğer yöntemler arasındaydı. Günümüz koşullarında tablet, telefon ve taşınabilir bilgisayarların kullanımı kişiler için büyük bir rahatlık oldu. Uzaktan eğitim alan bir kişi istediği yerde bu imkâna ulaşabilmektedir.

Hızlı geri dönüş: Uzaktan eğitim sayesinde kişiler, bir haber verme eylemini ve bir sorunu e-posta sayesinde yapabilmekte ve karşı taraftan hızlı bir şekilde cevap alabilmektedir.

Maliyet unsuru: Uzaktan eğitim, diğer eğitim türlerine göre bireysel ve kurumsal olarak en az maliyete sahip eğitim türüdür.

Teknoloji: Farklı teknolojik araçların kullanılması eğitim gören kişiler için öğrenmenin daha cazip bir yolu olmaktadır.

Sertifika Desteği: Kişilere hem teknoloji çağına ayak uydurmamızda yardımcı olur hem de gereksiz yere para harcamamıza gerek kalmaksızın eğitim sürecine katılmamızı sağlar. Bir sertifika alınması için gerekenden daha az maliyetle eğitim alınabilir. Böylelikle maddi durumu el vermeyen kişiler için daha iyi olmaktadır. Bireylerin hayat mücadelesi verdiği var olan işlerine ve sorunlarına çözüm aradığı günümüz karmaşasında ücretsiz sertifika programları kişilere büyük bir imkân sunmaktadır. Bir kuruma bağlı olarak çalışmanız ve orada eğitim alırken harcadığımız zamanı veya ailenize ayıracağınız vakti uzaktan eğitim tercih ettiğinizde o vakti kaybetmemiş oluyorsunuz. 

Firmalar için önemli olan tipik özellikler; Çalışanın eğitimi hızlandırılması, maliyetin azalması, artan verimlilik, daha iyi hizmet gibi özellikler önemli olmaktadır.

Uzaktan Eğitim Bazı Firmalar İçin Neden Zorunlu Olmaktadır?

Uzaktan eğitimin, günümüz dünyasında mutlak bir zorunluluk haline geldiğini söyleyebiliriz, Çünkü hem öğrenciler hem personellere büyük bir öğrenme deneyimi sağlamaktadır. Ancak uzaktan eğitim, sadece bilgi aktarımı sağlamakta olup mesleki anlamdaki işler kurum veya kuruluşlar tarafından farklı bir şekilde öğretilebilmektedir. 

Şirketlerin %40'ından fazlası, uzaktan eğitimin maliyeti azaltmakla beraber gelirlerini artırmalarına yardımcı olduğunu ve teknolojik araçları kullanarak eğitim sunan şirketlerin çalışan başına %25'den daha fazla bir şekilde yüksek gelir elde ettiğini söylemektedir.

Sonuç olarak uzaktan eğitim, öğrenmenin en etkili ve kaliteli yolunu temsil etmektedir.  Firmaların daha düşük bir maliyetle yüksek kaliteli bir çalışan eğitimi oluşturabilmesine olanak sağlar.

Akademi.net Nedir ?

Akademi.net, 2008 yılında Gobito Digital Solutions tarafından kurulmuş, dijital öğrenme deneyimi sunan, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hem bireysel hem de kurumsal kullanım için tasarlanmış yeni nesil kullanıcı dostu bir Öğrenme Yönetim Sistemi’dir(ÖYS)/ Learning Managment System’dır (LMS).

Yetkin teknik altyapısı sayesinde mikro öğrenme ihtiyaçlarını, sosyal ve mobil öğrenme desteğiyle ve yaptığı UX/UI çalışmalarıyla kullanıcılarına basit, anlaşılır, etkili ve eğlenceli bir kullanım sağlamaktadır.

Akademi.net MOOC Nedir ?

Akademi.net MOOC, e-öğrenme ile eğitim almak ya da vermek isteyen kullanıcılar için çözümler sunmaktadır. Uzman eğitimleri ile herkes için, kişisel ve mesleki olarak kullanıcının öğrenme stillerine göre, eğitimin zamandan ve mekandan bağımsız, her yerden ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır. İş hayatında efektif olarak kullanılabilecek ücretsiz ve ücretli, sertifalı eğitimleri vermenin yanı sıra kişilerin yeteneklerine uygun bir kariyer yolu için şirketlerle iletişim kurabilecekleri bir platformdur.

Akademi.net LMS ve Akademi.net MOOC olarak hizmet vermektedir. Tamamen bulut tabanlı çalışan modüler, esnek ve güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemidir. Ayrıca, Gobito Sanal Sınıf ürününü içermektedir ve SCORM standartları küresel olarak desteklenmektedir. 

Akademi.net LMS 

Akademi.net LMS, sınıf içi eğitimleri, e-öğrenme ve sanal sınıf etkinliklerinin öğrenme yolculuğu ve oyunlaştırma ile tek noktadan sosyal destek ve mobil uyum ile kolayca yönetilmesini sağlar.

Akademi.net LMS, kurumsal kullanıcılar için tasarlanmıştır ve ihtiyaçlar doğrultusunda kurum bazlı, yazılım çözümleri geliştirmeleri yapmaktadır. Özelleştirilebilir ve uyarlanabilir dijital çözümlerle kısa sürede farklı sektörlerden bir çok köklü kuruluş ile çalışmakta ve müşteri portföyünü genişletmeye devam etmektedir.

İnteraktif Video Nedir?

İnteraktif video, birçok üst markanın dijital Pazar hedeflerine ulaşmak için kullandığı yeni bir medya biçimidir. Ancak her ne kadar yeni olsa da, bu medya biçimi tüketiciler için çok etkili olduğunu kanıtlamıştır. Diğer ismi ‘Etkileşimli Video’ olan İnteraktif Video, televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik araçlarla eğitimin özelliklerini kullanarak çoklu ortam yaratan bir sistemdir. Kullanıcılara daha anlaşılır bir şekil anlatılması için görüntüler bir slayt şeklinde gösterilir.

IV olarak da bilinen interaktif tüketicilerin ilgisini çekmek ve dijital pazarlama hedeflerine ulaşmak için birçok markanın kullandığı yeni bir medya biçimidir. İzleyiciler klasik pasif video yerine etkileşime geçerek hikayeyi yönlendirir ve yönetebilir. İnteraktif videolar oyunlaştırma, eğlence kavramlarını bir araya getirerek katılım oranını arttırır. Cinema8’in bu platformda sunduğu araçlar sınırsız ve çok çeşitlidir.

Storyflow özelliği ile interaktif videolar birbirlerine direkt olarak ya da sorulara verilecek olası cevaplara göre bağlanabilir.  Storyflow, interaktif videoların kurgularını planlamayı sağlayan ve bu kurguları şematize eden bir araçtır.

Cinema8 İnteraktif Video Platformu

Cinema8, 2017 yılında Gobito Bilişim Teknolojileri tarafından yazılan Türkiye’nin ilk ve tek interaktif video platformudur. Kurumların ve bireylerin video ihtiyaçlarını prodüksiyon, barındırma, yayınlama, analitik raporlama gibi özelliklerle karşılar.

Güçlü altyapısı ve sunduğu araçlar yardımıyla izleyiciyi videodaki kurgunun bir parçası haline getirmektedir. E-öğrenme, oyunlaştırma, satış pazarlama, eğlence gibi alanlarda interaktif videonun kullanımını yaygınlaştıran Cinema8, Türkiye’de ve dünyada özellikle e-öğrenmedeki pazar payını giderek arttırırken dünyada ilk dört şirket arasında sayılmaktadır.

İzleyicinin eğitime katılımını en üst düzeye çıkararak, e-öğrenmeye yön vermektedir. Kurumsal ve bireysel kullanıcıların sadece ihtiyaçlarına uygun özelliklerinden faydalanmaları için modül sistemi ile kiralanmaktadır.

Cinema8, Türkiye, İngiltere olmak üzere 2 ülkede ofisi bulunmakta ve Türkiye’deki interaktif video ihtiyacını karşılarken özellikle Avrupa’da da tanınmaya başlayarak müşteri sayılarını arttırmaktadır.

Cinema8 Modülleri:

 • İnteraktif Video
 • 360° İnteraktif Video
 • Barındırma ve Yayınlama
 • Canlı Yayın
 • Kurumsal Tube
 • Analitik

360° İnteraktif Video

İnteraktif video programlarının ve tüm hizmetlerinin hedef aldığı kitle tüketici pazarlarıdır. İnteraktif video, kişilerin evlerinde bulunan televizyon, tablet ve telefon teknolojilerini kullanarak pazarlamadan bilgi aktarımına kadar daha karmaşık olan etkileşimli hizmetlere müşteriyi çekmektir.

Barındırma ve Yayınlama

Küresel ya da üç boyutlu olarak da bilinen 360° etkileşim biçimini değiştiren sürükleyici bir medya teknolojisidir. 360° video sayesinde izleyici, kendisini videonun içinde hissederken Arttırılmış Gerçeklik’in bir parçası olarak keşfeder, deneyimler ve  videoya yön verir.

Canlı Yayın

Herhangi bir kod, program ya da eklenti olmadan bir RTMP linki ile canlı yayınınız izleyiciye ulaştırılır. Canlı yayınınız kaydedilebilir ve kaydedilen yayınlar interaktif hale getirebilir.

Analitik

İnteraktif veya klasik videolardaki ısı haritasına, kullanım, lokasyon, cihaz ve tarayıcı, kullanıcı etkileşimlerine, interaktif videoya kaydedilen videolara gösterge panelinden, ekrandan ya da bilgisayarınıza indirelecek dosya yardımı ile erişilir. 

Kurumsal Tube

Online video platformlarında bulunan kurumların kendi videolarını akıtabileceği ve interaktif videolarını yükleyip, kendi kanallarını ve çalma listelerini oluşturmalarını sağlayan özel bir tube hizmetidir. En yeniler, en çok görüntülenenler, son eklenenler gibi sınıflandırmalar yapılmasını sağlarken, beğen/beğenme/oyla gibi özellikler de sunar. Kurumsal kullanıcıların kolayca giriş yapabilmesini sağlayarak, Single-Sign-On ile tüm sistemlere entegre edilebilmektedir. Enterprise sistemlere de entegre edilebilmektedir.

İnteraktif Videonun Sağladığı Yararlar

 • Yaparak öğrenme kuralına bağlı olarak kişiler daha hızlı çalışıp öğrenebilmektedir.
 • Birebir eğitim sonucu kişiler daha hızlı öğrenmesiyle birlikte video süreleri de azalmaktadır.
 • Eğitim kalitesi her zaman aynı olmaktadır.
 • Kişi başına düşen eğitim maliyeti düşüktür.
 • İyi bir şekilde hazırlanmış bilgi aktarımı sağlayan interaktif videolar kişilerin aktif olmasını sağlar ve motivasyonlarını arttırmaktadır. 

Neden İnteraktif Video Kullanılmalıdır?

İnteraktif video, günümüzde hızla yaygınlaşarak kullanılan bir pazarlama aracı haline gelmiştir. Bu yeni medya biçimi birçok firma ve markaların tercihi olmaktadır. Kısacası koşulları değişen dünyada firmalar dijital medya araçlarını kullanmaktadır. 

Araştırmalara göre tüketiciler, bir ürün almadan önce internetten araştırmakta ve kötü-iyi yorumları inceleyip o ürün hakkında bilgi edinmeye çalışmaktadırlar. Sadece yorumlar değil aynı zamanda videolar, tanıtım yazıları ve reklamları da incelemektedirler.  Aynı zamanda İnteraktif videonun kullanılması ile ortaya çıkan avantajlar; popüler, izlenebilir, dönüştürülebilir, akılda kalıcı ve ilgi çekici olması ile bilinmektedir.

İnteraktif Bir Video Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Etkileşimi doğru bir şekilde kullanın; videonun kullanıcı deneyimini web tabanlı bir site veya uygulama gibi dikkatli bir şekilde hazırlayın.
 • Kullanıcı deneyimi; oyun benzeri bir deneyim yaratabilmek için kullanabileceğiniz etkileşimli araçları kullanın.
 • Eğlenceli olun; sadece markanız hakkında değil aynı zamanda değer ekleyiniz ki kişi bu deneyimi alsın.
 • Kişilere uzun bilgiler ile değil kısa ve net bilgilerle yaklaşın.

İnteraktif Video hakkında daha fazla bigiye Cinema8 sayfamızdan ulaşabilirsiniz..