mobile-menu

E-Öğrenmede İnteraktif Video Kullanmanın Faydaları

25/05/202025/05/2020
6 min read6 min read
Written by Cinema8
@Cinema8

Teknolojinin ilerlemesi, önce evlerimize giren ev tipi bilgisayarlar ve nihayetinde 1900’lü yılların sonlarında hayatımıza giren internet, belki de, en az ateşin insanlık tarihinde yaptığı köklü değişiklik kadar derinden ve köklü olarak yaşamlarımızı değiştirmiştir. Bu değişimin hızı başlarda korku ve endişe yaratsa da, internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, bilgisayarların, güvenlik uygulamaları ile daha güvenli hale gelmesi ve bilgisayar kullanıcılarının bu yeniliğe hızlı adapte olması sayesinde kolaylıkla atlatılmış ve teknoloji-insan dostluğu kalıcı hale gelmiştir.

Cinema8 Blog - E-Öğrenmede İnteraktif Video Kullanmanın Faydaları

Yaklaşık olarak 20 yıl içerisinde internet teknolojisinin bu denli hızlı ilerlemesi, bağlantı kalitesindeki artış ve internet sayfalarının kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde kullanıcının her türlü bilgiye daha hızlı ulaşması kolaylaştırılmıştır. Aranılan her bilginin saniyeden daha kısa sürelerde ekranımıza yansıması insanın öğrenme merak ve ihtiyacını fazlasıyla karşılamış ve bu durum belki de büyük bir değişimin başlamasına imkân tanımıştır. Gerçek hayatta, ürünlerin değişmesi ve geliştirilmesi için en önemli baskıyı yaratan unsur olan “rekabet”, internet ortamında da kendisini her anlamda hissettirmektedir. 

Yenilik yapmak,  rakiplerinden sıyrılmak, tanınır olmak ya da bir konuda öncü olmak isteyen internet sayfaları, internette kullanılan en yeni arayüz stilleri ve uygulamalarını kullanmak ve bir anlamda gelişmelerin dışında kalmayarak varlıklarını korumak zorundadır. Aynı şekilde kullanıcıların da, gerek gerçek hayatta, gerek bu sanal dünyada, sahip olabileceklerinin en iyisine ulaşma, farklı olma ve yeniliklerden haberdar olma istekleri ve diğer tüketim alışkanlıkları devam etmektedir. Bu durum, internet üreticilerinin, her geçen gün kendilerini yenileyip çizginin bir adım ilerisine geçmeye çalışmasına, kullanıcıların da ulaştığı içeriğin yeni ve kaliteli olmasını talep etmesine neden olmaktadır. 

Günümüzde, internet üzerinden yapılabileceklerin sınırına hala ulaşılamadığını ve belki de internet dünyasında böyle bir sınırın olmadığını söyleyebiliriz. Yakın dönemde, e-ticaret siteleri ve uygulamalarıyla, satın aldığımız ürünleri adresimize taşıyan bu sanal dünya, şimdilerde karşımıza, sanal sınıf ve interaktif videolar ile güçlendirilmiş ve de yenilenmiş bir elektronik sistemi, modern haliyle yeniden çıkarıyor.

E-Öğrenme

Tüm bu rekabetçi ortamda, kullanıcı ve üreticilerin, daha iyiyi istemesinin bir sonucu olarak tazelenen, yenilenen belki de yeniden tanımlanan e-öğrenme sistemi, kullandığı yeni yöntemler ile çağın gereklerine uymanın, bilgiyi en doğru şekilde aktarmak istemenin ve yaratıcılığın doğal bir sonucu olarak görülebilir.

E-Öğrenme Nedir?

Aslında neredeyse kişisel internet kullanımı tarihi kadar eski olan E-Öğrenme, önceleri sadece eğitim materyallerinin, internet ortamında, elektronik postalar vasıtasıyla paylaşılması şeklinde kullanılırken, süreç içerisinde büyük bir gelişim geçirerek, sanal sınıf kullanımı, çevrimiçi sınavlar ve ders anlatım videoları ile büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Elektronik ya da diğer adıyla sanal ortamda, öğrenme olanakları hızla genişlerken, insanlığın karşısına çıkan en büyük güçlük ise; öğrenmeyi öğrenmek olmuştur.

E-Öğrenme; bünyesinde barındırdığı sayısız imkân ve kolaylığın yanında, bazı temel alışkanlıkların süregelmesi sebebiyle, bir takım zorlukları da beraberinde getirmiştir. Sanal ortamda oluşturulan bu yeni öğrenme sistemi; kullanıcılara kendi zaman planlamalarını yaratma, istedikleri sayıda ve türde kaynağa kolayca ulaşma, anlamadıkları konuları diledikleri kadar tekrar edip pekiştirme olanağı sağlamıştır. Ayrıca kullanıcı, aldığı eğitimin içeriğine, kendisini rahat hissettiği ve kendi seçtiği ortamda, çoğu zaman herhangi bir süre kısıtlaması ve baskı olmadan, dilediği an ulaşma imkânı yakalamıştır. Bunun yanında kullanıcıya, oluşturulan sistemler üzerinden, sorularını en hızlı şekilde iletme ve yanıt alma hakkı da sağlamıştır. Ancak diğer yandan; eğitim içeriklerinin, okuması uzun paragraflardan oluşması, renksizliği ve tekdüzeliği kullanıcıda zaman zaman motivasyon kaybına yol açabilmektedir.

Öğrenmenin, iki yönlü olarak, gerçek sınıflarda gerçekleşmesine alışmış ve bu şekilde motive edilmiş insan için, tek başına öğrenme ve bu eğitim için kendisini motive etme, bazı zamanlarda baş edilmesi zor bir durum haline gelmiştir. Okuma ve dinlemenin yanı sıra görsel sunumlar ve eğitici içerikli videolar sayesinde öğrenme sıkıcılıktan ve tekdüzelikten kurtarılmaya çalışılmış ve sonuç olarak kullanıcıyı da sistemin içine çekecek, etkileşim ile öğrenme güdüsünü harekete geçirecek interaktif videolar eğitimde kullanılmaya başlanmıştır.

İnteraktif videolar neden kullanılmalı?   

İnteraktif videolar; sadece ses ve görüntü ile bilgi aktaran temel eğitim videolarından farklı olarak, kişinin sürece katılımını daha fazla destekleyen ve bu öğrenme sürecini, kişiye bağlı olarak şekillendiren, yeni ve farklı bir öğrenme platformudur. Bu videolar sayesinde kişi, bilgiyi görsel ve işitsel olarak hafızasına almakla kalmayıp, aynı zamanda merak ettiği detaylar ile ilgili daha fazla bilgi edinme, video görselinden ya da anlatımından anlık olarak edindiği bilgiyi aynı video esnasında kendi kendine test edebilme imkânı bulmaktadır. Ayrıca kullanıcı, o an için anladığı bilgi yanlışsa bunu video izleme sürecinde vereceği anlık tepki ve cevaplar ile düzeltebilme ve kalıcı hafızasına en doğru bilgiyi en eğlenceli haliyle iletme fırsatı da yakalayabilmektedir. Video izleyerek öğrenmenin en büyük handikaplarından olan konudan kopma, sıkılma ve ilgi dağınıklığı ise yine interaktif videolar sayesinde büyük ölçüde aşılabilmektedir. Videonun tekdüzelikten uzak, eğlenceli içeriklerde olması, kullanıcıya video ile etkileşimde olma imkânı tanıması, ilginin anlatılan konuda tutulmasında büyük katkı sağlayabilmektedir.

Verilen eğitimin konusu ne olursa olsun, e-öğrenme platformlarını kullanarak eğitim veren herhangi bir kurum için, internet üzerinden yaptığı sınavlar ve mail yoluyla yapılan kullanıcı geri bildirimleri dışında öğrenciyle karşılıklı temas kurabileceği çok fazla etkileşim yolu neredeyse yoktur. Ancak kullanıcı tarafından bakıldığında, eğitici kurumun sunduğu interaktif video eğitimleri sayesinde, önceden hazırlanmış kurgu sorular ve oyunlarla kendi kendilerine etkileşimde bulunabilecekleri yeni bir alan daha yaratılmış olmaktadır. Aynı zamanda; eğer isterse, interaktif video sahibi, kullanıcının video üzerinde yaptığı seçimleri takip edebilecek ve öğrenme sürecine, ilerleyen günler için, aldığı bu geribildirimler sayesinde daha doğru bir şekilde yön verebilecektir. Aktif video izlenme süreleri göz önüne alındığında; sadece tek taraflı konu anlatan bir video ile daha çok etkileşime fırsat tanıyan, interaktif bir eğitim videosu arasında, odaklanma ve ilgi çekicilik anlamında da ciddi bir fark olacağı açıktır.

E-öğrenme ortamında kendine farklı bir yer edinmek isteyen eğitim kurumları, eğitmenler, büyük şirketler, uluslararası faaliyet gösteren işletmeler ve gelişime ayak uydurmak isteyen küçük ve orta boyuttaki işletmeler için interaktif video içerikleri hazırlayarak, hizmetlerini daha eğlenceli ve kaliteli bir düzeye taşımak, rekabetçi internet ortamına sahip günümüzde neredeyse bir zorunluluktur. 

Şirket içi eğitimleri ve müşteri eğitimleri için e-öğrenme platformlarında özellikle bu tarz interaktif videolar kullanarak firmalar, müşterilerine farklı gelen bu yeni görsel, işitsel ve etkileşimli anlatım şekli ile onları eğitimin içine çekip, bunun bir parçası olmalarını sağlayabilecektir. Hedefledikleri ürün özelliklerini, videolarda kurguladıkları basit oyunlarla müşterilerine daha iyi aktarabilecek ve onları yönlendirebileceklerdir. Hedef kitlelerinin, belki de gözünden kaçabilecek basit bir ürün ya da hizmet özelliğini, bu videolar ve kullandıkları yaratıcı içerikler sayesinde daha çok ön plana çıkarma şansına sahip olabileceklerdir.

Ayrıca, kişilerin farklı bulduğu içerikleri, tanıdıkları insanlarla, sosyal platformlarda paylaşma isteğinin bir sonucu olarak, eğitim amaçlı hazırlamış olduğunuz bir interaktif video, tahmininizden çok daha fazla kişi tarafından izlenebilecektir. Bu durum, birçok şirketin önemli bir reklam kanalı olarak gördüğü, özellikle oluşturulmak istediğinde oldukça büyük maliyet kalemlerine neden olabilen, büyük bir fırsattır.

İnteraktif videolar nasıl hazırlanır?

Uluslararası, güçlü şirketlerin sahip olduğu teknoloji alt yapısı ve belki de çok sayıda bilgisayar uzmanına sahip olmayan, daha küçük ölçekli yerel firmalar ve eğitim amaçlı videolar hazırlamak zorunda olan diğer kişi ve kurumlar için e-öğrenme platformlarına interaktif video hazırlamak zorlayıcı bir süreç gibi görünebilir. Ancak bu tarz etkileşimli videoların hazırlanması, tahmin edildiği kadar zor ve maliyet arttırıcı bir durum olmaktan çıkmıştır.  Günümüzde Cinema8 platformu üzerinden bu tarz içerikler hazırlamak oldukça basit ve kolay uygulanabilir bir durumdur. Platform üzerinde kendi hazırladığınız bir videoya; istediğiniz kurgularda hazırlanmış oyunlar, soru-cevap süreçleri ya da yaratıcılığınız doğrultusunda ek özellikler ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için kullanacağınız hazır sistem, sizi başından sonuna yönlendirecek ve istediğiniz interaktif özellikleri, sadece “sürükle-bırak” yöntemiyle videonuza eklemenize olanak sağlayacaktır. Cinema8 interaktif video platformu ile hazırlanmış e-öğrenme videosuna bir gözatalım.

Kullanıcı, müşteri ya da öğrencileriniz için, hedef kitlenize yönelik olarak, hazırlamak isteyeceğiniz interaktif videolar için; biraz zaman ayırmalı ve belirli aşamaları bir plan dâhilinde yürütmelisiniz.

İlk olarak; vereceğiniz eğitimin içeriğiyle uyumlu bir video kurgusu hazırlayarak işe başlayabilirsiniz. Videonuzun uzunluğu; anlatmak istediğiniz konu ve içeriğinizin derinliği ile ilgili olarak değişkenlik gösterebilir. Bu aşamada yapmanız gereken; vereceğiniz bilgilerin özelliklerine bağlı olarak, belirleyeceğiniz uzunlukta videolar hazırlamak olmalıdır. Video çekim sürecinde kullanacağınız anlatım dilini ve vermek istediğiniz alt mesajları doğru belirlemeli ve etkisini video boyunca kaybetmediğinden emin olmalısınız. Videoda kullanacağınız ses ya da oyuncu, hedef kitlenize uygun yaş düzeyinde, sizi ve vereceğiniz eğitimi yansıtan özelliklere sahip olduğunda, bu durum videonun izlenme oranını arttırabilecektir. Hazırladığınız videoda kullanacağınız renkler ve görseller, videonuzun daha anlaşılabilir olmasına yardımcı olacağından, her aşamasını titizlikle hazırlamalısınız. Videonuzun montaj ve düzenlemelerini, renk doygunluğu ve ses seviyesi gibi ayarlarını yaptıktan sonra,  oluşturduğunuz videoyu son haliyle Cinema8 platformuna taşıyarak sürece başlayabilir ve kendi interaktif videonuzu hazırlayabilirsiniz. Kolay kullanımlı arayüzü sayesinde, videonuz üzerinde yapmak istediklerinizi, çok hızlı bir şekilde yapabileceğinizi göreceksiniz. Videoya eklemek istediğiniz etkileşim için, iigili aracı sürükleyerek videonun istediğiniz bir bölümüne bırakmak, videoya istediğiniz renk, şekil ve boyutu kazandırdıktan sonra çalışmasını izlemek oldukça kolay ve keyiflidir. Ayrıca, bir video karesi üzerine, aynı anda birden fazla sayıda ve farklı özellikte etkileşim eklemeniz de mümkündür. Hazırlamış olduğunuz interaktif videoyu, yine video üzerine ekleyeceğiniz butonlar sayesinde, sosyal platformlarda paylaşmak da oldukça basit ve etkili olacaktır. Bu platform sayesinde; tüm bu video hazırlama sürecini, internet sayfası üzerinden gerçekleştirebileceğinizden, uygulama yükleme, kurma gibi işler için zaman kaybı da yaşamamış olacaksınız. 

Sonuç olarak; etkili bir öğrenme sürecinin yönetilebilmesi için, olabildiğince dolu içeriklere sahip eğitim materyallerinin kullanılması zorunludur. İnternet evreninde kullanılabilecek eğitim materyallerinin, gerçek hayatta kullanılabileceklerden biraz daha kısıtlı ve alışılagelmişin dışında farklı olması nedeniyle, hazırlayacağınız her bir yazının, görselin, afişin ya da sınavın eğitim sürecine verebileceği azami faydayı sağladığından mutlaka emin olmanız gerekmektedir. Ayrıca eğitim için kullanacağınız tüm bu materyallerin, hedef kitlenizin ilgisini çekiyor olması ve sürekliliği sağlamaya katkıda bulunması da gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle e-öğrenme sisteminde, kişilerin dikkatlerini verebilecekleri, sıkılmadan takip edebilecekleri, özenle hazırlanmış, eğlenceli içeriğe sahip olan interaktif video kullanımları, oldukça önem kazanmaktadır. Örnek olarak: