mobile-menu

Online Eğitim Nedir?

08/02/202108/02/2021
11 min read11 min read
Written by Cinema8
@Cinema8

Online Eğitim 

Teknolojik gelişmelerin hayatımıza kattığı kavramlardan biri olan online eğitim, internet erişimi sayesinde farklı konumlardaki insanların eğitim amacıyla etkileşim sağlamasıdır. Bu sistemde öğretmen ve öğrencinin bulunduğu yer bağımsız ve farklıdır. Yani geleneksel sınıf anlayışının aksine sanal sınıflar mevcuttur. Online eğitim sadece öğretmen ve öğrenci ikilisinden oluşabileceği gibi tek öğretmen birden fazla öğrenciden oluşan sanal sınıflar aracılığıyla da oluşabilmektedir. Son zamanlarda oldukça popüler olan online eğitim sistemi bugün pek çok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Mesela bu sayede bulunduğunuz ülkeden yurt dışındaki üniversitenin online eğitim programına katılarak eğitim amanız mümkün hale gelmiştir. Aynı zamanda bu sayede tam zamanlı çalışmak zorunda kalan kişilerin de eğitim alma şansı ortaya çıkmıştır. Çoğu kurs ve sertifika programları tarafından da tercih edilen online eğitim, tartışmasız internet teknolojisinin hayatımıza kattığı en büyük lükslerden biridir.                                                              

Cinema8 Blog - Online Eğitim Nedir?

Online eğitim uzaktan eğitimin bir dalı olup, öğrencilerin internet erişimi sayesinde bilgisayar, tablet ya da telefon gibi teknolojik araçlar kullanılarak bilgiye ulaşmasıdır. Online eğitim teknolojinin bir parçası olup, en önemli özelliği eğitimin sağlanması için eğitimci ve öğrencilerin bilgi alış verişinde bulunması için ortak bir çatıya ihtiyaç duyulmamasıdır.

Online Eğitimde Kullanılan Teknolojiler

Online eğitim son zamanlarda yaygın olarak kullanıldığından pek çok teknolojide karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çağın gereklilikleri doğrultusunda günden güne her alanda ivme kazanan online eğitimlerin başlıca kullanıldığı teknolojiler şu şekilde sıralanabilir;

Sosyal Ağlar: Bugün oldukça popüler olan sosyal medya hesapları; kullanıcılarına, kişisel veri, video, fotoğraf, içerik oluşturma, canlı görüşme imkanı sağladığından eğlenme, vakit geçirme ve öğrenme amaçlı kullanılan teknolojilerdir. Temelinde online eğitime hizmet amaçlı kurulmamış olan sosyal ağlar, oldukça yaygın kullanılmaları sebebiyle  eğitim ve bilgi alışverişinde bulunma amaçlı ayrıca kendi fikirlerimizi açıklama amacıyla kullanılan uygulamalardır. Yapılan araştırmalarda fakültelerin online eğitimlerinde sosyal medya hesaplarının kullanımının öğrencilerin motivasyonunun artmasını sağladığı, öğrenme sürecinin daha eğlenceli hale geldiğini ve derslere katılımın daha yoğun olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda bu eğitimlerin fakülte içi etkileşimi arttırdığı kanaatine varılmıştır. Özellikle online eğitimlerde, karşılıklı destek ve işbirliği süreçleri yoğun olarak ön plana çıktığından öğrencilerin sosyalleşmeleri, iletişim yetenekleri ve kendine güvenlerinde de  gelişme sağlandığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlardan biridir.

İçerik Yönetim Sistemleri (İYS):  İçerik yönetim sistemleri daha ziyade uzaktan eğitimin amacına hizmet eden bir sistem olsa da online eğitimin de uzaktan eğitimin kapsamında olmasına istinaden konumuza dahil olan sistemlerdir. İçerik yönetim sistemleri öğrenme ve eğitimi destekleyici alt yapısı sayesinde dosya ya da ödev yükleme, tartışma formları, konuların kronolojik sıralanması, ajanda imkanları tanıyan uygulamalardır. Bunun yanı sıra içerik yönetim sistemleri uzaktan öğretimde tek başına kullanılmaktan ziyade daha çok yüz yüze eğitimi desteklemek amaçlı kullanılan platformlardır.

Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS): Öğrenme yönetim sistemleri tam anlamıyla online eğitimin ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem olup içerisinde; öğreticileri, öğrencileri, öğreticilerin öğrencilerle canlı etkileşimini yine öğrencinin öğretici ve diğer öğrencilerle etkileşimini mümkün kılan, tartışma formlarının yer aldığı, öğrenme etkinliklerinin yer aldığı, öğrenme sürecindeki derse kaydın zorunlu olduğu ve öğrencinin performansının ve öğrenme derecesinin değerlendirilebildiği araçlar olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme yönetim sistemleri, içerik yönetim sistemleri ile kıyaslandığında, içerik yönetim sistemlerinin online eğitimde yetersiz kalıp yüz yüze eğitimin destekçesi olarak daha başarılı olduğu söylenebilirken,öğrenme yönetim sistemlerinin ise yüz yüze eğitime gerek duyulmadan tek başına öğrenme ve öğretme fonksiyonlarını online eğitim ile karşılanabildiği sistemler olarak söylenebilir.

MOOC (Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs):  MOOC dünya çapında giderek yaygınlaşan ve ağını genişletme sürecinde olan bir sistemdir. Bu sistemin temel amacı bilgiye ulaşmada herkesin eşit hakka sahip olmasıdır. Bir konuda üniversite düzeyinde bilgi sahibi olmak isteyenlerin başvurabileceği sistem olan MOOC internet erişimi olan herkesin eğitim videolarına ulaşabileceği bir platformdur. Burada öğreticiye ait ilgili konuda videolar ve çeşitli eğitim materyalleri yer alır. Öğrenci bunlardan faydalanarak istediği konu hakkında bilgi sahibi olabilir. Öğrenilenin değerlendirildiği bir sistemi kapsamamaktadır. Burada öğrenmek, anlamak tamamen öğrencinin sorumluluğundadır.  Bu eğitim içerikleri tamamen ücretsiz olup, sadece eğitime katıldığınıza dair sertifika almak istediğinizde belli bir miktarda ödeme yapmanız gerekmektedir.

Eğitimin Değişen Dünyaya Ayak Uydurma Şekli Olan Online Eğitimin Gelişimi

İçerisinde bulunduğumuz dönemde dünya, alışkanlıkların yavaş yavaş değişmeye başladığı yeni düzenine doğru yol almaya başladı. Yani dünya çapında gerçekleşen bir değişimin, gelişimin, yeniliklerin şu günlerde gerek sancılı gerek keyifli zamanlarının deneyimini yaşamaktayız. Dünyadaki değişimi hızlandıran en önemli etkenlerin başında şüphesiz tüm dünyayı etkisi altına alana Korona virüs salgını gelmekte. Korona virüs salgını tüm dünyayı derinden etkilerken aynı zamanda geleneksel davranışlarda köklü değişikliklere gidilmesine sebep olmuştur. İnsanların sosyalleşmesi, ihtiyaçlarını karşılaması,eğitim alması, çalışması çoğunlukla sanal ortamlara kaymıştır. Kısacası evimizden eğitim alarak, alışverişlerimizi evimizden yaparak hatta evimizden çalışarak giderek sosyal hayattan koparak dijitalleşme dönemine doğru adım adım ilerlemekteyiz. Yine pandemiye bağlı olarak dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitime ara verilmiş olup, eğitim programlarının online eğitim şeklinde planlanmasına zemin hazırlamıştır.

Gelişen teknolojiye bağlı olarak dijitalleşme zaten beklenen bir dönem olup, korona virüs dijitalleşmeye geçiş dönemini hızlandıran en önemli faktör olarak tarihe adını yazdırmayı başarmıştır. Aslında online eğitimin temeli tamı tamına bir asır önce posta yoluyla başlamıştır. Sonrasında dergi, radyo, televizyon ve internetin yaygınlaşmasıyla da son halini almıştır. Online eğitimin yayılması hız kesm’li  devam ederken bu konu geleceği parlak bir uygulamadır. Yakın gelecekten itibaren çoğu prestijli üniversitenin pek çok fakültesinde online eğitimler ile diploma verileceği yapılan araştırmaların bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Online eğitimi bu kadar popüler yapacak ve yapan pek çok faktör olması sebebiyle online eğitimin zamanla çoğu örgün eğitim veren kurumun varlığını tehlikeye düşüreceği düşünülmektedir. Online eğitimin ücretleri, örgün eğitim ücretleri ile kıyaslandığında oldukça makuldur. Online eğitimlere bilgisayar ve internetin olduğu her yerden katılım imkanı vardır. Bu sebeple derse katılma oranları daha yüksektir. Online eğitimde anlatılan konu internet sayesinde içeriklerle desteklendiğinden görsel hafızaya da hitap etmekte böylece öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Online eğitimde bilgiye erişim daha kolaydır. Tüm bu faktörler ve çok daha fazlası online eğitimin öğrenciler tarafından daha çok benimsenmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle son zamanlardaki zorunlu koşullar sayesinde herkesin ister istemez tanışma imkanı bulduğu online eğitimin konforuna alışan öğrenciler günden güne bu sistemi daha da fazla kabullenme sürecini yaşamaktadırlar. 

Online Eğitimin Gelişim Basamakları

Online eğitimin temelinin asırlık bir geçmişe sahip olduğundan bahsetmiştik. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak da geleneksel sınıf anlayışı olmadan öğrenebilme çeşitliliği günden güne farklı platformlarda öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Online eğitimin asırlar öncesinden başlayan gelişimini günümüze kadar takip etmek gerekirse aşağıdaki gibi bir sıralama yapmamız mümkün:

Posta Yoluyla Öğrenme: Online eğitimin, uzaktan eğitimin bir parçası olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, tarihsel gelişimi incelendiğinde, ilk olarak uzaktan eğitimin çeşitli sebeplerle okula gelemeyenler için öğrenilmesi gerekenlerin not haline getirilerek mektup şeklinde öğrencilerin adreslerine yollanmasıyla başlandığı söylenebilir.

Radyo Yoluyla Öğrenme: 1920’li yıllarda başlanan eğitsel radyo yayınlarına ilk olarak ABD’DE başlanmış olup bu yayınlar tüm hızıyla dünyaya yayılmıştır.

Televizyon Yoluyla Öğrenme: Kitlesel iletişim araçlarının eğitimdeki öneminin farkındalığının artmasıyla 1930’lu yıllarda TV kanallarında eğitim yayınları yapılmaya başlanmıştır. Hatta bu yayınlar sayesinde 1958 yılında İtalya’da okur yazar olmayan 5.5 milyon kişinin sayısı televizyondan yayınlanan eğitim programları sayesinde 2 milyona düşürülmüştür.

Online Öğrenme: İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla eğitim programları da kişiselleştirilme imkanı bularak internet olan her yerden ulaşılabilir hale gelmiştir. Online eğitimde eş zamanlı veya eş zamansız olarak eğitim desteği sağlanabilmektedir. Yani öğretici ile canlı temas olabileceği gibi önceden kayıt altına alınmış bir program olarak eğitim alınabilmektedir.

Mobil Öğrenme: Eğitim programlarına, internete bağlı, telefon, tablet ve diğer teknolojik araçlarla ulaşılabilir hale gelmesidir. Burada en önemli gelişme teknolojinin gelişmesi ile birlikte eğitim programlarına olan ulaşımın kolaylaşması, kişiselleşmesi ve daha esnek hale gelmesidir.

Online Eğitimin Temel Mantığı

Online eğitimde geleneksel eğitim modeline göre eğitimin mümkün olmadığı durumlarda eğitimi programlayanlar, öğretenler ve öğrenenlerin aynı platformda buluşarak farklı mekanlarda, eğitime özel hazırlanmış materyallerle etkileşimde bulunulmasının sağlanmasıdır.  Online eğitimde öğretici ve öğrenci birbirlerinden ayrı ortamlarda bulunmaktadır. Yine online eğitimde genellikle yaş, zaman ve yer faktörleri etkili olmamaktadır. Bağımsızlık, esneklik ve bireysellik imkanı veren öğrenme sistemi ile görsel ve işitsel hafızaya hitap edecek, eğitimin kalitesini arttıracak teknolojik materyallerden faydalanılmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği kavramının kolaylıkla işlemesini sağlamaktadır.

Online Eğitimin Önemi

Eğitim, bir ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ülkede huzurlu ve güvenli bir ortamın oluşmasına destek sağlayan en önemli parametrelerdendir. Bu sebeple ülkelerin eğitim oranlarının fazla olması ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla daha çok insanın  bilgiye ulaşarak eğitilmesine olanak tanıyan online eğitim sistemleri dünyanın her bölgesinde yaşayan insanlar için oldukça önemlidir. İnsanların bilgiye daha kolay ulaşmalarına imkan tanımaktadır. Bunun yanı sıra online eğitimlerde yaş sınırlandırması olmadığı için ‘hayat boyu öğrenme’ kavramının hayatımıza girmesine vesile olmuştur. Bu demek oluyor ki bugün online eğitimler sayesinde büyük anneler büyük babalar dahi öğrenci olabilme ayrıcalığına sahiptir. Bugün eğitim almak isteyen çoğu kişi başta ekonomik imkansızlıklardan dolayı örgün eğitim programlarına katılamamaktadır.

Örgün eğitimlerde derse katılma zorunluluğu olduğundan kişinin derse katılımı için konaklama, yemek, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek maddi yeterliliklere sahip olması beklenmektedir. Yine fiziksel engeli olanlar da örgün eğitimlere kayıt yaptırmaktan çekinmektedirler. Ya da hem çalışmak zorunda kalıp hem okumak zorunda kalanlar için de örgün eğitim zorlayıcı olabilmektedir. Kısacası online eğitimler, öğrenmek isteyene esnek, kişisel ve bağımsız eğitim alanı sunduğundan hangi yaş grubundan olduğu fark etmeksizin daha fazla kişinin eğitim almasına imkan tanıyarak, kişilerin ve ülkelerin refah seviyesinin artmasına zemin hazırlamaktadır. Gerek ülkelerin okur yazar oranlarının artmasına, gerek eğitimli kişilerin genel nüfus içerisindeki sayısının artmasına online eğitimin katkısı su götürmez bir gerçek olup, teknolojinin de ilerlemesiyle daha çok ülkeye ve daha çok kişiye ulaşacak olan online eğitim sistemleri geleceğin temel eğitim sistemleri arasında yer alacağı yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulardandır. Dijitalleşmenin bir parçası olan online eğitimler, yeni dünya düzeninde eğitime düşen pay olarak da yorumlanabilir.

Online Eğitimin Avantajları

- Öncelikle herhangi bir bina ya da sınıf ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bina ile ilgili katlanılması gereken giderler ortadan kalkmaktadır.
- Öğrencilerin bulundukları yerden eğitim alma özgürlüğü vardır. Eğitim almak için taşınmalarına, şehir değiştirmelerine ve bu durumların maliyetlerine katlanma zorunlulukları yoktur.
- Online eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması demektir. Bilgiye herkesin kolayca ulaşma hakkına sahip olması demektir.
- Sınıf baskısı olmaz, öğrenci dersi istediği kadar tekrar edip anlayana kadar dinleyebilir, öğreticinin tüm öğrencilere eşit yakınlıkta olması sebebiyle öğrenci değerlendirmede öğreticinin duyguları yer almaz.
- Öğrenciler sorularını daha rahat sorup, öğretmen ile daha rahat bir tartışma ortamına sahip olurlar.
-Online eğitimlerde sınıf mevcudu diye bir kavram yoktur. İsteyen istediği öğreticiden istediği dersi alabilir.
- Online eğitimde, eğitim süreci boyunca hem öğreticinin hem öğrencilerin her davranışı ve hareketi kayıt altına alındığından, öğrencinin değerlendirilme süreci tamamen objektif şartlarda yerine getirilmektedir.
- Teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanılarak hazırlanan online eğitim programları, çeşitli medya araçları ile görsel açıdan desteklendiğinde daha kolay algılanan, eğitimin kalitesinin artmasına sebep olan sistemlerdir.
- Online eğitimlerde insanların başarısız olma durumu söz konusu olmadığından, sınıf içinde başarısız olurum korkusu olanlar tarafından da şiddetli bir şekilde tercih sebebidirler.
- Eğitimde yaşa takılmadan ‘hayat boyu öğrenme’ kavramını pekiştiren sistemlerdir.
- Bireylerin eğitimlerinde daha bağımsız ve özgür olmasına zemin hazırlayarak, istedikleri zaman ve konuda bilgiye ulaşmaları sağlanmaktadır.
-Online eğitimlerde sunulan imkanlarla maliyet kıyaslandığında oldukça düşük maliyetlerle eğitim alma şansına sahip olunmaktadır.
-Hali hazırda çalışan bireylerin maaşlarını, işlerini riske atmadan eğitim alma, kariyerini geliştirme imkanı sunar.
-Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerinde rahatlıkla verim alabileceği sistemlerdir.
-Kırsal kesimde olan ile şehir merkezinde olan kişilere aynı hocadan aynı dersi alma şansı verdiği için,eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına imkan tanır. 

Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eğitim Çeşitleri

Öğrenmenin temel prensibi tartışmasız öğrenci ile verimli iletişim ve etkileşim kurulabilmesidir. Öğrencinin dikkatinin öğreticiye çekilebilmesidir. Bu anlamda da online eğitimlerde öğrencinin isteyerek eğitime dahil olması oldukça önemlidir. Online eğitimde bir süreç olarak zamanla farklı konseptlerde karşımıza çıkmaktadır. Online eğitim genel olarak değerlendirildiğinde tek yönlü iletişim ve çift yönlü iletişim adı altında sınıflandırılabilir. Gelişen teknolojinin de katkılarıyla çift yönlü iletişim günümüzde güncellenerek kullanılmaya devam etmektedir.

Tek yönlü iletişim: Bu eğitim yönetiminde öğreticinin, öğretmek istediği konuyu, ilgili materyaller eşliğinde anlattığı ders kayıt altına alınır. Ve sonrasında, e-posta, televizyon, radyo, ya da internet alt yapısı sayesinde bilgisayarlardan izleyebilmeleri için isteyen öğrencilere ulaştırılmaktadır. Bu eğitim yönteminde öğretmenin öğrenci ile ya da öğrencinin öğretmen ve diğer öğrencilerle etkileşimi, iletişimi bulunmamaktadır.

Çift yönlü iletişim: Öğretim sürecinde öğretmen ile öğrencinin, öğrenci ile öğretmenin ve diğer öğrencilerin sesli ya da görüntülü olarak iletişim kurabildiği online eğitim sistemidir. Bu sistem ilk öğretim seviyesinden üniversite düzeyine kadar olan tüm eğitimleri kapsayabilmektedir. Dünyanın her noktasında uygulanabilen sistem, uygulandığı ülkedeki teknolojik gelişime paralel olarak ülkeler arası farklılıklar gösterebilmektedir. Şuanda korona virüs salgınından dolayı ülkemizde yapılamayan yüz yüze eğitimin yerine tercih edilen eğitim modeli çift yönlü iletişimin olduğu online eğitim modülüne örnek gösterilebilir.

Online eğitimi de kapsamına alan uzaktan eğitim tarihsel gelişim süreçlerine bakıldığında teknolojik gelişimlere bağlı olarak çeşitli kuşaklara ayrılmıştır. Bu sürecin ilk adımı olarak, eğitim amaçlı yazışmaların yapıldığı dönem kabul edilmektedir. İkinci adım, çoklu ortamlı eğitim modelidir. Bu uygulamada öğrenciye eğitim ile ilgili ses kaydı, video kaydı ya da bilgisayar destekli dağıtımı yapılmaktadır. Üçüncü adım, tele öğrenim modülüdür. Bu adımda öğrenciye, televizyon, radyo gibi yayınlardan video yayınının yapıldığı modeldir. Dördüncü adımda, öğrenme içeriklerine internetin olduğu her alandan ulaşma imkanı tanıyan online eğitim modeline geçilmiştir. Beşinci adımda internet üzerinden eğitim daha da geliştirilerek akıllı esnek modüle sahip hale gelerek daha konforlu bir hal almıştır. Bu gelişim modelinde eş zamanlı ve karşılıklı etkileşim maksimum seviyede kullanılmaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı olarak gelişen ve güncellenen online eğitim sistemlerin her gelen güncelleme ile etkinliği ve  verimliliği daha da artar hale gelmektedir.

Online Eğitimin Uygulama Alanına Dahil Olan Alanlar

Online eğitim, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan bir popülasyonu kendisine doğru çekmekte ve farklı alanlarda varlığını duyurmaya giderek artan bir ivme ile duyurmaya başlamıştır. Bu gün ülkemizde online eğitimde, pek çok alanda yararlanma imkanına sahibiz. Özellikle pandemi sürecinin de işin içine girmesiyle online eğitimin önünün epey açıldığını açıkça ifade etmemiz mümkün . Genel anlamda online eğitimin faaliyet alanına giren eğitim çeşitlerini şu şekilde sıralamak mümkün;

Üniversite sınavları ve lisans üstü sınavlar için verilen kurslar: Gerek maddi imkansızlardan gerek zaman sıkıntısından bugün pek çok insan geleceğinde hedeflediği noktaya gelmek için kazanmak zorunda olduğu sınavlara örgün eğitim veren kurslarda hazırlanamamaktadır. Tam bu noktada online eğitim desteği veren kurslar alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Online eğitim veren kurslar ile ÖSS, KPSS, AÖF, KPDS, ÜDS, ALES, DGS, SMMM staja giriş, SMMM yeterlilik sınavına hzırlık jursları online olarak web siteleri üzerinden verilebilmektedir. Bu dersler çift yönlü iletişimli  olabileceği gibi tek yönlü iletişim seçenekleri ile de var olabilmektedir.

Yaşam boyu öğrenme kursları: Yaşam boyu öğrenme eğitimde yaş kavramını ekarte eden bir yaklaşımdır. Bireyler her ne kadar bir meslek mensubu olsalar da gelişen teknolojiye ve buna bağlı ortaya çıkan yeni mesleki güncellemelerden faydalanabilmek için eğitime ihtiyaç duyarlar.  Bilgisayar kursları, grafikerlik kursları gibi çeşitli kurslar hem mesleki bilgilerin hatırlanmasını hem de meslekle ile ilgili yeni güncellemeler konusunda bilinçlenilmesini sağlamaktadır. 

Üniversitelerin online eğitimleri: Üniversiteler de dijitalleşmenin ve küreselleşmesinin getirdiği yeniliklerin gerisinde kalmamak adına adım adım online eğitime ayak uydurmaya başlamış olup uzaktan eğitim için uzaktan eğitim merkezi kurmaya başlamışlardır. Ülkemizde İstanbul Üniversitesi ilk olarak 2009 yılında uzaktan eğitim merkezi kurarak, modern ve eğitimde fırsat eşitliğine imkan tanıyan online eğitimin temellerini atmıştır. İstanbul üniversitesinde de olduğu gibi ülkemizde bugün pek çok üniversitede önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitimler etkili bir şekilde yürütülmektedir. Bunun yanı sıra toplumda ihtiyaç duyulan bir çok meslek grubuna ara eleman yetiştirmek adına da üniversiteler online eğitim veren meslek yüksek okulu programaları açmışlardır. Ülkemizde online eğitim veren başlıca üniversiteler; İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Gazi Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Trakya Üniversitesi olarak sıralanabilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitimin önündeki engeller teker teker kalkmakta olup imkansızlıklardan dolayı eğitimine devam edemeyen bireylere online eğitim ile yeni bir şans kapısı aralanmaktadır. İletişim alt yapısının sağlam olduğu ve sürekli yeniliklere ayak uydurarak güncellenmesiyle online eğitimin kalitesi ve verimliliği sürekli artmaktadır.

Online Eğitimde Öğrencilerin Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Online eğitimde öğretici ve öğrencilerin bir araya geldiği belli bir çatı olmamasından dolayı, eğitime katılan öğrencilerin değerlendirilme ihtiyacı duyulduğu zamanlarda çeşitli teknikler uygulanmaktadır. Bu sisteme dahil olan öğrenciler belirlenen standartlar çerçevesinde düzenli olarak değerlendirilmeye tabi tutulmaktadırlar. Buradaki değerlendirmelerin oldukça adil olduğunun da özellikle altını çizmek gerekir. İşte online programlardan eğitim alan öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler:

Kişisel ödevler: Burada eğitmen tarafından eğitimini aldığınız konu ile ilgli size bir başlık verilmekte olup bu başlık ile ilgili araştırmalarınızı yorumlarını belirlenen kelime sayısına göre ayarlayarak eğitmeninize teslim etmeniz istenmektedir.

Online Müzakereler: Burada eğitmen bir soru ve konu belirleyerek bunu öğrencilerin kendi bilgi ve donanımları çerçevesinde tartışmalarını sağlar. Böylelikle hangi öğrencinin konuya daha hakim olduğunu kolaylıkla imkanına sahip olur.

Eğitim süreci boyunca öğrencinin kayıt altına alınan ve gözlemlenen etkinlikleri: Online eğitim sürecinin başlamasından itibaren öğrencinin derse katılımı , giriş saati, derse katılımı sürekli kayıt altına alınmaktadır. Öğrencinin dersteki aktifliği ve derse sadık ve ilgili olması da değerlendirilmesini etkileyen süreçlerdendir. Bunu geleneksel eğitimdeki sözlü notu olarak düşünebilirsiniz.

Sınavlar: Sınavlar online eğitimde de varlığına devam eden yegane değerlendirme yöntemleri olarak yine karşımıza çıkmaktadır. Burada online eğitim aldığınız kurum sizi kendi belirlediği bir yere davet edip kendi bilgisayarı üzerinden sınava tabi tutacağı gibi yine aynı şartlarda bulunduğunuz ortamdan da sınav yapmayı tercih edebilir. Yeni teknolojik gelişmeler sayesinde online olarak denetimsiz yapılan sınavlar, sanal denetçilerle denetlenebilir hale gelmiştir.